Primijenjeni filtri: Veličina: > 100.1 ha

Pronađena vlažna staništa: 6

Naziv vlažnog staništa Kod vlažnog staništa Županija Općina/grad Otok
Megalo Livari lagoon EUB001 Splitsko-dalmatinska Grad Supetar Brač
Psachna or Kolovrechtis marsh EUB003 Splitsko-dalmatinska Grad Supetar Brač
Dystos lake EUB004 Splitsko-dalmatinska Grad Supetar Brač
Alyki Lefkimis KER005 Ličko-senjska Grad Novalja Pag (Ličko-senjska)
Korissia lake KER014 Ličko-senjska Grad Novalja Pag (Ličko-senjska)
Chalikiopoulou lagoon KER015 Ličko-senjska Grad Novalja Pag (Ličko-senjska)