Primijenjeni filtri: Veličina: 8.1 – 100 ha

Pronađena vlažna staništa: 31

Naziv vlažnog staništa Kod vlažnog staništa Županija Općina/grad Otok
Alyki Ammoulianis AMM001 Dubrovačko-neretvanska Općina Smokvica Korčula
Limni Ateni AND003 Dubrovačko-neretvanska Općina Mljet Mljet
Zorkos estuary AND008 Dubrovačko-neretvanska Općina Mljet Mljet
Vori marsh AND012 Dubrovačko-neretvanska Općina Mljet Mljet
Leivadi dam lake AST001 Zadarska Grad Pag Pag (Zadarska)
Kalamoti dam lake CHI027 Zadarska Grad Zadar Olib
Voudoros estuary EUB005 Splitsko-dalmatinska Grad Supetar Brač
Mikro Livari lagoon EUB008 Splitsko-dalmatinska Grad Supetar Brač
Aliveri marsh EUB010 Splitsko-dalmatinska Grad Supetar Brač
Valtos marsh (Almyrorema) EUB016 Splitsko-dalmatinska Grad Supetar Brač
Xirias estuary EUB018 Splitsko-dalmatinska Općina Bol Brač
Paraskevorema mining pool 1 EUB020 Splitsko-dalmatinska Općina Bol Brač
Troupi-Kakavos mining pool 4 EUB023 Splitsko-dalmatinska Općina Bol Brač
Larko mining pool EUB028 Splitsko-dalmatinska Općina Bol Brač
Fylla Umjetno pond EUB029 Splitsko-dalmatinska Općina Bol Brač
Troupi-Kakavos mining pool 5 EUB030 Splitsko-dalmatinska Općina Bol Brač
Alyki Kopana EUB031 Splitsko-dalmatinska Općina Bol Brač
Mpourtzi marsh (Pyrgaki) EUB032 Splitsko-dalmatinska Općina Bol Brač
Rigias estuary EUB044 Splitsko-dalmatinska Grad Komiža Vis
Troupi-Kakavos mining pool 9 EUB048 Splitsko-dalmatinska Grad Komiža Vis
Almyri lagoon EUB063 Splitsko-dalmatinska Grad Vis Vis
Mesapios estuary EUB064 Splitsko-dalmatinska Grad Vis Vis
Lamari estuary & forest (Chiliadou) EUB075 Splitsko-dalmatinska Grad Vis Vis
Lianni Ammos bay EUB077 Splitsko-dalmatinska Grad Vis Vis
Livadaki marsh EUB083 Splitsko-dalmatinska Grad Vis Vis
1 2 > >>