Istraži prema filterima

Resetiranje svih filtera

Primijenjeni filtri: Veličina: 0.1 – 8 ha

Pronađena vlažna staništa: 1

Naziv vlažnog staništa Kod vlažnog staništa Županija Općina/grad Otok
Slatina laguna OLI002 Zadarska Grad Zadar Olib