Primijenjeni filtri: Status zaštite: Arheološka

Pronađena vlažna staništa: 7

Naziv vlažnog staništa Kod vlažnog staništa Županija Općina/grad Otok
Dilos marsh 2 Zadarska Grad Pag Maun
Dystos lake Splitsko-dalmatinska Grad Supetar Brač
Voudoros estuary Splitsko-dalmatinska Grad Supetar Brač
Almyri lagoon Splitsko-dalmatinska Grad Vis Vis
Panormos Zadarska Grad Pag Pag (Zadarska)
Delfini spring and marsh Zadarska Grad Zadar Olib
Dilos marsh 1 Zadarska Grad Pag Maun