Istraži prema filterima

Resetiranje svih filtera

Primijenjeni filtri: Biološki značaj: Srednja

Pronađena vlažna staništa: 10

Naziv vlažnog staništa Kod vlažnog staništa Županija Općina/grad Otok
Zyfia dam lake CHI009 Zadarska Grad Zadar Olib
Kerameia Umjetno pond CHI026 Zadarska Grad Zadar Olib
Geroplatanos mining pool EUB021 Splitsko-dalmatinska Općina Bol Brač
Aliveri small mining pool EUB027 Splitsko-dalmatinska Općina Bol Brač
Fylla Umjetno pond EUB029 Splitsko-dalmatinska Općina Bol Brač
Troupi-Kakavos mining pool 7 EUB038 Splitsko-dalmatinska Grad Komiža Vis
Troupi-Kakavos mining pool 8 EUB046 Splitsko-dalmatinska Grad Komiža Vis
Dafnousa mining pool EUB052 Splitsko-dalmatinska Grad Komiža Vis
Pezi dam lake IKA006 Ličko-senjska Grad Novalja Pag (Ličko-senjska)
Moschopoulo reservoir KER001 Ličko-senjska Grad Novalja Pag (Ličko-senjska)