Istraži prema filterima

Resetiranje svih filtera

Primijenjeni filtri: Biološki značaj: Srednja

Pronađena vlažna staništa: 10

Naziv vlažnog staništa Kod vlažnog staništa Županija Općina/grad Otok
Zyfia dam lake Zadarska Grad Zadar Olib
Kerameia Umjetno pond Zadarska Grad Zadar Olib
Geroplatanos mining pool Splitsko-dalmatinska Općina Bol Brač
Aliveri small mining pool Splitsko-dalmatinska Općina Bol Brač
Fylla Umjetno pond Splitsko-dalmatinska Općina Bol Brač
Troupi-Kakavos mining pool 7 Splitsko-dalmatinska Grad Komiža Vis
Troupi-Kakavos mining pool 8 Splitsko-dalmatinska Grad Komiža Vis
Dafnousa mining pool Splitsko-dalmatinska Grad Komiža Vis
Pezi dam lake Ličko-senjska Grad Novalja Pag (Ličko-senjska)
Moschopoulo reservoir Ličko-senjska Grad Novalja Pag (Ličko-senjska)