Istraži prema filterima

Resetiranje svih filtera

Primijenjeni filtri: Biološki značaj: Niska

Pronađena vlažna staništa: 19

Naziv vlažnog staništa Kod vlažnog staništa Županija Općina/grad Otok
Leivadi dam lake AST001 Zadarska Grad Pag Pag (Zadarska)
Armolia dam lake CHI012 Zadarska Grad Zadar Olib
Kakos Potamos dam lake (Psaropetra) CHI028 Zadarska Grad Zadar Olib
Troupi-Kakavos mining pool 1 EUB011 Splitsko-dalmatinska Grad Supetar Brač
Troupi-Kakavos mining pool 2 EUB015 Splitsko-dalmatinska Grad Supetar Brač
Troupi-Kakavos mining pool 3 EUB017 Splitsko-dalmatinska Grad Supetar Brač
Paraskevorema mining pool 1 EUB020 Splitsko-dalmatinska Općina Bol Brač
Kourda Umjetno pond EUB025 Splitsko-dalmatinska Općina Bol Brač
Aliveri mining pool EUB026 Splitsko-dalmatinska Općina Bol Brač
Larko mining pool EUB028 Splitsko-dalmatinska Općina Bol Brač
Troupi-Kakavos mining pool 5 EUB030 Splitsko-dalmatinska Općina Bol Brač
Troupi-Kakavos mining pool 6 EUB034 Splitsko-dalmatinska Grad Komiža Vis
Troupi-Kakavos mining pool 9 EUB048 Splitsko-dalmatinska Grad Komiža Vis
Paraskevorema mining pool 2 EUB049 Splitsko-dalmatinska Grad Komiža Vis
Paraskevorema mining pool 3 EUB058 Splitsko-dalmatinska Grad Komiža Vis
Paraskevorema mining pool 4 EUB072 Splitsko-dalmatinska Grad Vis Vis
Mining pool 5 EUB073 Splitsko-dalmatinska Grad Vis Vis
Paragoli Umjetno pond EUB081 Splitsko-dalmatinska Grad Vis Vis
Larko mining pool 6 EUB087 Splitsko-dalmatinska Grad Vis Vis