Istraži prema filterima

Resetiranje svih filtera

Primijenjeni filtri: Biološki značaj: Niska

Pronađena vlažna staništa: 19

Naziv vlažnog staništa Kod vlažnog staništa Županija Općina/grad Otok
Leivadi dam lake Zadarska Grad Pag Pag (Zadarska)
Armolia dam lake Zadarska Grad Zadar Olib
Kakos Potamos dam lake (Psaropetra) Zadarska Grad Zadar Olib
Troupi-Kakavos mining pool 1 Splitsko-dalmatinska Grad Supetar Brač
Troupi-Kakavos mining pool 2 Splitsko-dalmatinska Grad Supetar Brač
Troupi-Kakavos mining pool 3 Splitsko-dalmatinska Grad Supetar Brač
Paraskevorema mining pool 1 Splitsko-dalmatinska Općina Bol Brač
Kourda Umjetno pond Splitsko-dalmatinska Općina Bol Brač
Aliveri mining pool Splitsko-dalmatinska Općina Bol Brač
Larko mining pool Splitsko-dalmatinska Općina Bol Brač
Troupi-Kakavos mining pool 5 Splitsko-dalmatinska Općina Bol Brač
Troupi-Kakavos mining pool 6 Splitsko-dalmatinska Grad Komiža Vis
Troupi-Kakavos mining pool 9 Splitsko-dalmatinska Grad Komiža Vis
Paraskevorema mining pool 2 Splitsko-dalmatinska Grad Komiža Vis
Paraskevorema mining pool 3 Splitsko-dalmatinska Grad Komiža Vis
Paraskevorema mining pool 4 Splitsko-dalmatinska Grad Vis Vis
Mining pool 5 Splitsko-dalmatinska Grad Vis Vis
Paragoli Umjetno pond Splitsko-dalmatinska Grad Vis Vis
Larko mining pool 6 Splitsko-dalmatinska Grad Vis Vis