Istraži prema filterima

Resetiranje svih filtera

Primijenjeni filtri: Biološki značaj: Neutralna

Pronađena vlažna staništa: 6

Naziv vlažnog staništa Kod vlažnog staništa Županija Općina/grad Otok
Pacheia Rachi Umjetno pond Dubrovačko-neretvanska Općina Blato Korčula
Viki reservoir Zadarska Grad Zadar Olib
Kalamoti dam lake Zadarska Grad Zadar Olib
Kofina reservoir Zadarska Grad Zadar Olib
Larko mining pool 4 Splitsko-dalmatinska Grad Vis Vis
Larko mining pool 5 Splitsko-dalmatinska Grad Vis Vis