- Annitsa estuary

Podaci o vlažnim staništima

Osnovne informacije
Položaj vlažnog staništa: More/obala
Tip vlažnog staništa: Prirodno
Površina vlažnog staništa: 0.15 Ha
Hidrološka interakcija: -  
Geografske informacije
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina/grad: Općina Blato
Otok: Korčula
Geografska dužina: 24.977768 Istok
Geografska širina: 39.483292 Sjever
Dodatni parametri
Stanje vlažnog staništa
Status vlažnog staništa (MEDWET): 2- Izvorna staništa/krajobraz prevladavaju (>50% neizmjenjeno)
Tipovi staništa
Tip Pokrivenost (%)
5 - 25

Fotografije