- Alyki Agkistriou

Podaci o vlažnim staništima

Osnovne informacije
Položaj vlažnog staništa: More/obala
Tip vlažnog staništa: Prirodno
Površina vlažnog staništa: 5.43 Ha
Hidrološka interakcija: -  
Otvorenost površine vode (%): > 95
Geografske informacije
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina/grad: Općina Blato
Otok: Korčula
Geografska dužina: 24.977765 Istok
Geografska širina: 39.483289 Sjever
Dodatni parametri
Stanje vlažnog staništa
Status vlažnog staništa (MEDWET): 2- Izvorna staništa/krajobraz prevladavaju (>50% neizmjenjeno)
Statusi zaštite
Kategorija zaštite Potkategorija zaštite Naziv područja Kod Površina pokrivanja (%) Legislativa
Nacionalne kategorije Park prirode 100
Ostala Bez određenih zona 100
Tipovi staništa
Tip Pokrivenost (%)
< 5

Fotografije