AEF005 - Trygari estuary

Podaci o vlažnim staništima

Osnovne informacije
Položaj vlažnog staništa: 1. More/obala
Tip vlažnog staništa: Prirodno
Površina vlažnog staništa: 2.85 Ha
Hidrološka interakcija: -  
Otvorenost površine vode (%): 26 - 50
Geografske informacije
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina/grad: Općina Vela Luka
Otok: Korčula
Geografska dužina: 24.977763 Istok
Geografska širina: 39.483287 Sjever
Dodatni parametri
Stanje vlažnog staništa
Status vlažnog staništa (MEDWET): 2- Izvorna staništa/krajobraz prevladavaju (>50% neizmjenjeno)
Statusi zaštite
Kategorija zaštite Potkategorija zaštite Naziv područja Kod Površina pokrivanja (%) Legislativa
Natura 2000 područje Područja očuvanja značajna za ptice – POP 100
Nacionalne kategorije Strogi rezervat 100
Tipovi staništa
Tip Pokrivenost (%)
5 - 25

Fotografije