- Gavrio marsh

Podaci o vlažnim staništima

Osnovne informacije
Položaj vlažnog staništa: More/obala
Tip vlažnog staništa: Prirodno
Površina vlažnog staništa: 0.43 Ha
Hidrološka interakcija: -  
Otvorenost površine vode (%): 26 - 50
Geografske informacije
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina/grad: Općina Mljet
Otok: Mljet
Geografska dužina: 24.977786 Istok
Geografska širina: 39.483310 Sjever
Dodatni parametri
Stanje vlažnog staništa
Status vlažnog staništa (MEDWET): 5- Izvorna staništa/krajobraz u potpunosti izmjenjen
Tip staništa po Ramsaru
Tip Pokrivenost (%)
F -- Estuariji; trajno prisutna voda u ušćima i deltama 5 - 25
4 -- Sezonski plavljena poljoprivredna zemljišta (intenzivno upravljane ili ispaša vlažnih livada ili pašnjaka) 51 - 75
Statusi zaštite
Kategorija zaštite Potkategorija zaštite Naziv područja Kod Površina pokrivanja (%) Legislativa
Ostala Bez određenih zona 100
Tipovi staništa
Tip Pokrivenost (%)
5 - 25
51 - 75

Fotografije