- Zorkos estuary

Podaci o vlažnim staništima

Osnovne informacije
Položaj vlažnog staništa: More/obala
Tip vlažnog staništa: Prirodno
Površina vlažnog staništa: 9.18 Ha
Hidrološka interakcija: -  
Geografske informacije
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina/grad: Općina Mljet
Otok: Mljet
Geografska dužina: 24.977782 Istok
Geografska širina: 39.483306 Sjever
Dodatni parametri
Stanje vlažnog staništa
Status vlažnog staništa (MEDWET): 3- Izvorna staništa/krajobraz djelomično izmijenjen (10-50% neizmjenjeno)
Tip staništa po Ramsaru
Tip Pokrivenost (%)
F -- Estuariji; trajno prisutna voda u ušćima i deltama 5 - 25
N -- Povremene/sezonske/prekinute tekućice; rijeke/potoci 5 - 25
E -- Pjeskovita ili šljunkovita obala; pješčani sprudovi, nanosi i pješčani otoci; pješčane dine i vlažne udoline među dinama 26 - 50
Tipovi staništa
Tip Pokrivenost (%)
5 - 25
26 - 50

Fotografije