- Achla marsh

Podaci o vlažnim staništima

Osnovne informacije
Položaj vlažnog staništa: More/obala
Tip vlažnog staništa: Prirodno
Površina vlažnog staništa: 7.95 Ha
Hidrološka interakcija: -  
Geografske informacije
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina/grad: Općina Mljet
Otok: Mljet
Geografska dužina: 24.977777 Istok
Geografska širina: 39.483301 Sjever
Dodatni parametri
Stanje vlažnog staništa
Status vlažnog staništa (MEDWET): 2- Izvorna staništa/krajobraz prevladavaju (>50% neizmjenjeno)
Tip staništa po Ramsaru
Tip Pokrivenost (%)
4 -- Sezonski plavljena poljoprivredna zemljišta (intenzivno upravljane ili ispaša vlažnih livada ili pašnjaka) 5 - 25
E -- Pjeskovita ili šljunkovita obala; pješčani sprudovi, nanosi i pješčani otoci; pješčane dine i vlažne udoline među dinama 5 - 25
F -- Estuariji; trajno prisutna voda u ušćima i deltama 5 - 25
M -- Stalne tekućice; stalne rijeke/potoci; uključujući vodopade 5 - 25
Statusi zaštite
Kategorija zaštite Potkategorija zaštite Naziv područja Kod Površina pokrivanja (%) Legislativa
Nacionalne kategorije Park prirode 100
Natura 2000 područje Područja očuvanja značajna za ptice – POP 100
Ostala Bez određenih zona 100
Tipovi staništa
Tip Pokrivenost (%)
5 - 25
5 - 25
26 - 50
5 - 25

Fotografije