- Aigiali marsh

Podaci o vlažnim staništima

Osnovne informacije
Položaj vlažnog staništa: More/obala
Tip vlažnog staništa: Prirodno
Površina vlažnog staništa: 1.04 Ha
Hidrološka interakcija: -  
Geografske informacije
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina/grad: Općina Smokvica
Otok: Korčula
Geografska dužina: 24.977774 Istok
Geografska širina: 39.483298 Sjever
Dodatni parametri
Stanje vlažnog staništa
Status vlažnog staništa (MEDWET): 4- Izvorna staništa/krajobraz većinski izmjenjen (<10% neizmjenjeno)
Tip staništa po Ramsaru
Tip Pokrivenost (%)
H -- Obalne slane močvare; slane močvare, slane livade, solane, zaslanjane močvare; obalne, bočate i slatkovodne močvare 76 - 95
Statusi zaštite
Kategorija zaštite Potkategorija zaštite Naziv područja Kod Površina pokrivanja (%) Legislativa
Ostala Bez određenih zona 100
Tipovi staništa
Tip Pokrivenost (%)
26 - 50

Fotografije