- Agios Dimitrios marsh

Podaci o vlažnim staništima

Osnovne informacije
Položaj vlažnog staništa: More/obala
Tip vlažnog staništa: Prirodno
Površina vlažnog staništa: 1.07 Ha
Hidrološka interakcija: -  
Otvorenost površine vode (%): 51 - 75
Geografske informacije
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina/grad: Općina Blato
Otok: Korčula
Geografska dužina: 24.977772 Istok
Geografska širina: 39.483296 Sjever
Dodatni parametri
Stanje vlažnog staništa
Status vlažnog staništa (MEDWET): 2- Izvorna staništa/krajobraz prevladavaju (>50% neizmjenjeno)
Tip staništa po Ramsaru
Tip Pokrivenost (%)
H -- Obalne slane močvare; slane močvare, slane livade, solane, zaslanjane močvare; obalne, bočate i slatkovodne močvare 76 - 95
Statusi zaštite
Kategorija zaštite Potkategorija zaštite Naziv područja Kod Površina pokrivanja (%) Legislativa
Natura 2000 područje Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS 100
Ostala Bez određenih zona 100
Tipovi staništa
Tip Pokrivenost (%)
51 - 75
< 5
5 - 25
< 5

Fotografije