- Alimnia salty pond

Podaci o vlažnim staništima

Osnovne informacije
Položaj vlažnog staništa: More/obala
Tip vlažnog staništa: Prirodno
Površina vlažnog staništa: 1.28 Ha
Hidrološka interakcija: -  
Otvorenost površine vode (%): > 95
Geografske informacije
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina/grad: Općina Blato
Otok: Korčula
Geografska dužina: 24.977771 Istok
Geografska širina: 39.483295 Sjever
Dodatni parametri
Stanje vlažnog staništa
Status vlažnog staništa (MEDWET): 2- Izvorna staništa/krajobraz prevladavaju (>50% neizmjenjeno)
Tip staništa po Ramsaru
Tip Pokrivenost (%)
E -- Pjeskovita ili šljunkovita obala; pješčani sprudovi, nanosi i pješčani otoci; pješčane dine i vlažne udoline među dinama > 95
Statusi zaštite
Kategorija zaštite Potkategorija zaštite Naziv područja Kod Površina pokrivanja (%) Legislativa
Natura 2000 područje Područja očuvanja značajna za ptice – POP 100
Ostala Bez određenih zona 100
Tipovi staništa
Tip Pokrivenost (%)
> 95

Fotografije