- Pacheia Rachi Umjetno pond

Podaci o vlažnim staništima

Osnovne informacije
Položaj vlažnog staništa: Unutrašnjost
Tip vlažnog staništa: Umjetno
Površina vlažnog staništa: 0.22 Ha
Hidrološka interakcija: -  
Otvorenost površine vode (%): > 95
Geografske informacije
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina/grad: Općina Blato
Otok: Korčula
Geografska dužina: 24.977769 Istok
Geografska širina: 39.483293 Sjever
Dodatni parametri
Biološki značaj
Biološki značaj: Neutralna
Statusi zaštite
Kategorija zaštite Potkategorija zaštite Naziv područja Kod Površina pokrivanja (%) Legislativa
Nacionalne kategorije Park prirode 100

Fotografije